HIVERN PILATES DIMARTS

INFORMACIÓ IMPORTANT

 

PELS CURSOS ANUALS

  • Pagament de tot l’any: es cobrarà import total en el moment de la inscripció.
  • Pagament fraccionat: es cobraran els periodes a les següents dates.

1r període - en el moment de la inscripció.

2n període - 15/12/2021

3r període – 15/03/2022

PELS CURSOS PER PERÍODES

  • Pagament: es cobrarà import total en el moment de la inscripció.

 

Cada curs disposa d’unes places limitades que es cobriran per ordre d’inscripció. en el cas de no fer el curs anual, no es reserva la plaça per a posteriors períodes sense pagament previ de la quota.

L’organització es reserva el dret d’anul·lar una activitat si no hi un nombre mínim d’inscrits.

El pagament del curs suposa un compromís ferm, excepcionalment i 15 dies abans del pagament del període del curs escollit, es pot enviar un correu a info@complexaquatic.cat amb el motiu: cancel·lació del curs.  el complex aplicarà 3,5€ de despeses de devolució de rebut (en cas que aquest ja hagués domiciliat).

Un cop iniciat el curs o l’activitat, es retornarà l’import de la part proporcional restant, sempre que sigui una causa mèdica de llarga durada o d’altre tipus i que estigui justificada, que impossibiliti la realització de l’activitat.  la causa s’haurà de comunicar sempre a l’inici del període de no assistència.

Llistat de serveis

1R PERÍODE: DEL 04/10/21 AL 22/12/21 - PILATES - DIMARTS DE 9.15 A 10.05H
Hi ha 11 places disponibles de 12
Comprar
  • 73,86 €
CURS B - 2N PERÍODE: DEL 10/01/22 AL 26/03/22 - PILATES - DIMARTS DE 9.15 A 10.05H
Hi ha 11 places disponibles de 12
Comprar
  • 73,86 €
CURS B - 3R PERÍODE: DEL 28/03/22 AL 20/06/22 - PILATES - DIMARTS DE 9.15 A 10.05H
Hi ha 11 places disponibles de 12
Comprar
  • 73,86 €
CURS ANUAL - PILATES DT 9.15H

-

Hi ha 11 places disponibles de 12
Comprar
  • 214,20 €