ZUMBA PER NENS (DE 6 A 17 ANYS)

Llistat de serveis

CURS A - 1R PERÍODE: DEL 04/10/21 AL 22/12/21 - ZUMBA PER NENS DE 6 A 11 ANYS - DIJOUS DE 18.15 A 19.15H
Hi ha 8 places disponibles de 8
Comprar
  • 73,86 €
CURS A - 2N PERÍODE: DEL 10/01/22 AL 26/03/22 - ZUMBA PER NENS DE 6 A 11 ANYS - DIJOUS DE 18.15 A 19.15H
Hi ha 8 places disponibles de 8
Comprar
  • 73,86 €
CURS A - 3R PERÍODE: DEL 28/03/22 AL 20/06/22 - ZUMBA PER NENS DE 6 A 11 ANYS - DIJOUS DE 18.15 A 19.15H
Hi ha 8 places disponibles de 8
Comprar
  • 73,86 €
CURS B - 1R PERÍODE: DEL 04/10/21 AL 22/12/21 - ZUMBA PER NENS DE 12 A 17 ANYS - DILUNS DE 18.30 A 19.20H
Hi ha 7 places disponibles de 8
Comprar
  • 73,86 €
CURS B - 2N PERÍODE: DEL 10/01/22 AL 26/03/22 - ZUMBA PER NENS DE 12 A 17 ANYS - DILUNS DE 18.30 A 19.20H
Hi ha 8 places disponibles de 8
Comprar
  • 73,86 €
CURS B - 3R PERÍODE: DEL 28/03/22 AL 20/06/22 - ZUMBA PER NENS DE 12 A 17 ANYS - DILUNS DE 18.30 A 19.20H
Hi ha 8 places disponibles de 8
Comprar
  • 73,86 €
CURS ANUAL - ZUMBA 6-11 ANYS DJ 18.15H

-

Hi ha 8 places disponibles de 8
Comprar
  • 214,20 €
CURS ANUAL - ZUMBA 12-17 ANYS DL 18.30H

-

Hi ha 7 places disponibles de 8
Comprar
  • 214,20 €