HIVERN NATACIÓ 5-12 MESOS DIMECRES

INFORMACIÓ IMPORTANT

PELS CURSOS ANUALS

 • Pagament de tot l’any: es cobrarà import total en el moment de la inscripció.
 • Pagament fraccionat: es cobraran els periodes a les següents dates.

1r període - en el moment de la inscripció.

2n període - 15/12/2021

3r període – 15/03/2022

PELS CURSOS PER PERÍODES

 • Pagament: es cobrarà import total en el moment de la inscripció.

 

Cada curs disposa d’unes places limitades que es cobriran per ordre d’inscripció. en el cas de no fer el curs anual, no es reserva la plaça per a posteriors períodes sense pagament previ de la quota.

L’organització es reserva el dret d’anul·lar una activitat si no hi un nombre mínim d’inscrits.

El pagament del curs suposa un compromís ferm, excepcionalment i 15 dies abans del pagament del període del curs escollit, es pot enviar un correu a info@complexaquatic.cat amb el motiu: cancel·lació del curs.  El complex aplicarà 3,5€ de despeses de devolució de rebut (en cas que aquest ja hagués domiciliat).

Un cop iniciat el curs o l’activitat, es retornarà l’import de la part proporcional restant, sempre que sigui una causa mèdica de llarga durada o d’altre tipus i que estigui justificada, que impossibiliti la realització de l’activitat.  La causa s’haurà de comunicar sempre a l’inici del període de no assistència.

Llistat de serveis

CURS D - 1R PERÍODE: DEL 04/10/21 AL 22/12/21- NATACIÓ PER A NADONS DE 5 A 12 MESOS - DIMECRES DE 12 A 12.45H
Hi ha 4 places disponibles de 8
Comprar
 • 76,46 €
CURS D - 2N PERÍODE: DEL 10/01/22 AL 26/03/22- NATACIÓ PER A NADONS DE 5 A 12 MESOS - DIMECRES DE 12 A 12.45H
Hi ha 5 places disponibles de 8
Comprar
 • 76,46 €
CURS D - 3R PERÍODE: DEL 28/03/22 AL 20/06/22- NATACIÓ PER A NADONS DE 5 A 12 MESOS - DIMECRES DE 12 A 12.45H
Hi ha 5 places disponibles de 8
Comprar
 • 76,46 €
CURS F - 1R PERÍODE: DEL 04/10/21 AL 22/12/21 - NATACIÓ PER A NADONS DE 5 A 12 MESOS - DIMECRES DE 18.20H A 19.05H
No hi ha places disponibles
Comprar
 • 76,46 €
CURS F - 2N PERÍODE: DEL 10/01/22 AL 26/03/22 - NATACIÓ PER A NADONS DE 5 A 12 MESOS - DIMECRES DE 18.20H A 19.05H
No hi ha places disponibles
Comprar
 • 76,46 €
CURS F - 3R PERÍODE: DEL 28/03/22 AL 20/06/22 - NATACIÓ PER A NADONS DE 5 A 12 MESOS - DIMECRES DE 18.20H A 19.05H
No hi ha places disponibles
Comprar
 • 76,46 €
CURS ANUAL - 5-12 MESOS DC. DE 12 A 12.45H
Hi ha 4 places disponibles de 8
Comprar
 • 221,74 €
CURS ANUAL - 5-12 MESOS DC. DE 18.20 A 19.05H

-

No hi ha places disponibles
Comprar
 • 221,74 €